Withdrawals

CÁC LỰA CHỌN RÚT TIỀN

 

Tùy chọn rút tiền

Rút tiền dễ dàng

  Việc rút tiền được gửi trước 10:00 sáng theo giờ máy chủ sẽ được xử lý trong cùng ngày làm việc từ 7:00 sáng đến 5:00 chiều theo giờ máy chủ.

 

  Để tiến hành rút tiền, vui lòng đăng nhập vàokhu vực myxtrememarkets và chọn ‘Rút tiền’.

 

  Bấm vào đây để biết thêm Điều kiện rút tiền
BANK TRANSFERS

Withdrawal Options Min. Withdrawal Amount Withdrawal Time Withdrawal Fees Withdraw
$100 From 2 to 10 business days,depending on your correspondent Bank None*
Withdraw
* Xtreme Markets không tính phí giao dịch chuyển khoản ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng gửi, đại lý và ngân hàng nhận có thể tính phí theo cơ cấu phí riêng của họ.
BANK TRANSFERS

Withdrawal Options Min. Withdrawal Amount Withdrawal Time Withdrawal Fees Withdraw
$5 From 2 to 10 business days, depending on your correspondent bank None*
Withdraw
Đối với thẻ ghi nợ, chúng tôi không thể xử lý số tiền rút vượt quá số tiền gửi ban đầu hoặc tổng của tất cả các khoản tiền gửi bằng thẻ ghi nợ. Trong trường hợp số tiền rút của bạn vượt quá số tiền gửi ban đầu hoặc tổng số tiền gửi bằng thẻ tín dụng, bạn sẽ có quyền nhận phần chênh lệch bằng chuyển khoản ngân hàng. Nếu có thêm bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc rút tiền của bạn, vui lòng liên hệ với văn phòng hỗ trợ của chúng tôi theo số[email protected]
ALTERNATIVE

Withdrawal Options Min. Withdrawal Amount Withdrawal Time Withdrawal Fees Withdraw
$10 Up to 24 Hours None
Withdraw
$5 Instant None
Withdraw
$5 Instant None
Withdraw
$100 Up to 10 minutes None
Withdraw
$10 Up to 10 minutes None
Withdraw
$5 Instant None
Withdraw
$5 Up to 10 minutes None
Withdraw
$5 Up to 2 business days 1%
Withdraw