Stocks

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

cổ phiếu đồng hồ Thụy Sĩ chất lượng đồng hồ louis vuitton giả là một trong số nhiều loại được tạo ra bằng bộ sưu tập đặc biệt này. tầm quan trọng duy nhất của quyết định đầu tư chỉ nằm ở những điều tuyệt vời giữa blancpain 50 fathoms so với bản sao giá rẻ dưới 50 đô la.

Red Border

thương nhân, đó là giai đoạn để xây dựng tiền mặt của họ. Kế hoạch cơ bản để mua cổ phiếu là mua với số lượng khiêm tốn và bán cao.

Tận dụng danh mục cổ phiếu đa dạng của chúng tôi để mua và bán, bao gồm Apple, Amazon,
Facebook và các công ty nổi tiếng toàn cầu khác.

Thông tin sản phẩm giao dịch cổ phiếu
Type Inst. Currency Pairs Description Contract Size (1 Lot) Min. Trade Size Digits Margin Percentage Swap Long Swap Short Spread Trading Session (Server time)
Stocks AAPL Apple inc. 1 .01 lot 2 10.00% -3.03 0.4 Floating 16:30-23:00
Stocks ADSGN BBVA 1 .01 lot 2 10.00% -0.78 -1.57 Floating 10:00-18:30
Stocks AIG American Internation Group 1 .01 lot 2 10.00% -0.69 0.09 Floating 16:30-23:00
Stocks AIRF.PA Air France Klm 1 .01 lot 2 10.00% -0.04 -7.00E-2 Floating 10:00-18:30
Stocks ALVG Allianz AG 1 .01 lot 2 10.00% -0.71 -1.43 Floating 10:00-18:30
Stocks AMZN Amazon.com, inc. 1 .01 lot 2 10.00% -28.11 3.76 Floating 16:30-23:00
Stocks AXP Amercian Express 1 .01 lot 2 10.00% -1.7 0.23 Floating 16:30-23:00
Stocks BA Boeing Co. 1 .01 lot 2 10.00% -6.12 0.82 Floating 16:30-23:00
Stocks BABA Alibaba group holding ltd 1 .01 lot 2 10.00% -2.8 0.37 Floating 16:30-23:00
Stocks BAC Bank of america corp 1 .01 lot 2 10.00% -0.45 0.06 Floating 16:30-23:00
Stocks BAYGN Bayer AG 1 .01 lot 2 10.00% -0.21 -0.42 Floating 10:00-18:30
Stocks BBVA.MC BBVA 1 .01 lot 2 10.00% -0.02 -0.04 Floating 10:00-18:30
Stocks BKIA.MC Bankia SA 1 .01 lot 2 10.00% -0.01 -0.02 Floating 10:00-18:30
Stocks BMWG Bay Mot Werke 1 .01 lot 2 10.00% -0.26 -0.51 Floating 10:00-18:30
Stocks BNPP.PA BNP Paribas 1 .01 lot 2 10.00% -0.16 -0.31 Floating 10:00-18:30
Stocks C Citigroup inc. 1 .01 lot 2 10.00% -1.02 0.14 Floating 16:30-23:00
Stocks CBKG Commerzbank AG 1 .01 lot 2 10.00% -0.03 -0.05 Floating 10:00-18:30
Stocks CSCO CISCO Systems, inc. 1 .01 lot 2 10.00% -0.85 0.11 Floating 16:30-23:00
Stocks CVX Chevron 1 .01 lot 2 10.00% -1.93 0.26 Floating 16:30-23:00
Stocks DAIGN Daimler AG 1 .01 lot 2 10.00% -0.19 -0.39 Floating 10:00-18:30
Stocks DANO.PA Danone 1 .01 lot 2 10.00% -0.24 -0.47 Floating 10:00-18:30
Stocks DBKGN Deutche Bank 1 .01 lot 2 10.00% -0.03 -0.05 Floating 10:00-18:30
Stocks DPWGn Deutche Post 1 .01 lot 2 10.00% -0.1 -0.21 Floating 10:00-18:30
Stocks EBAY Ebay, inc. 1 .01 lot 2 10.00% -0.59 0.08 Floating 16:30-23:00
Stocks EONGn E.On AG 1 .01 lot 2 10.00% -0.03 -7.00E-2 Floating 10:00-18:30
Stocks F Ford Motor Company 1 .01 lot 2 10.00% -0.14 0.02 Floating 16:30-23:00
Stocks FB Facebook inc. 1 .01 lot 2 10.00% -2.72 0.36 Floating 16:30-23:00
Stocks FDX Fedex 1 .01 lot 2 10.00% -2.9 0.39 Floating 16:30-23:00
Stocks GE General Electric Company 1 .01 lot 2 10.00% -0.16 0.02 Floating 16:30-23:00
Stocks GOOG Google inc. 1 .01 lot 2 10.00% -18.78 2.51 Floating 16:30-23:00
Stocks GS Goldman sachs Group 1 .01 lot 2 10.00% -3.12 0.42 Floating 16:30-23:00
Stocks HLT Hilton Worldwide 1 .01 lot 2 10.00% -1.35 0.18 Floating 16:30-23:00
Stocks HP Hewlett Packard 1 .01 lot 2 10.00% -0.4 0.01 Floating 16:30-23:00
Stocks IBE.MC IBERDROLA 1 .01 lot 2 10.00% -0.03 -0.06 Floating 10:00-18:30
Stocks IBM International bussines machines corp 1 .01 lot 2 10.00% -2.21 0.29 Floating 10:00-18:30
Stocks ILMN Illumina 1 .01 lot 2 10.00% -4.87 0.65 Floating 10:00-18:30
Stocks INTC Intel corporation 1 .01 lot 2 10.00% -0.86 0.12 Floating 16:30-23:00
Stocks JNJ Johnson and johnson 1 .01 lot 2 10.00% -2.1 0.28 Floating 16:30-23:00
Stocks JPM JP Morgan Chas 1 .01 lot 2 10.00% -1.63 0.22 Floating 16:30-23:00
Stocks KO The coca cola co. 1 .01 lot 2 10.00% -0.72 0.1 Floating 16:30-23:00
Stocks LHAG DT Lufthansa 1 .01 lot 2 10.00% -7.00E-2 -0.14 Floating 10:00-18:30
Stocks LVMH. PA L.V.M.H 1 .01 lot 2 10.00% -1.16 -2.33 Floating 10:00-18:30
Stocks MA Mastercard Cl A 1 .01 lot 2 10.00% -3.65 0.49 Floating 10:00-18:30
Stocks MAP.MC MAPFRE 1 .01 lot 2 10.00% -0.01 -0.02 Floating 10:00-18:30
Stocks MCD McDonald’s Corporation 1 .01 lot 2 10.00% -2.93 0.39 Floating 16:30-23:00
Stocks MSFT Microsoft Corporation 1 .01 lot 2 10.00% -1.84 0.25 Floating 16:30-23:00
Stocks NFLX Netflix, inc. 1 .01 lot 2 10.00% -5.68 0.76 Floating 16:30-23:00
Stocks ORCL Oracle 1 .01 lot 2 10.00% -0.83 0.11 Floating 16:30-23:00
Stocks PFE Pfizer, inc. 1 .01 lot 2 10.00% -0.66 0.09 Floating 16:30-23:00
Stocks PG Procter and Gamble co. 1 .01 lot 2 10.00% -1.6 0.21 Floating 16:30-23:00
Stocks QCOM Qualcomm, inc. 1 .01 lot 2 100.00% -0.89 0.12 Floating 16:30-23:00
Stocks RACE Ferrari NV 1 .01 lot 2 10.00% -2.11 0.28 Floating 16:30-23:00
Stocks SAN.MC Banco santander 1 .01 lot 2 10.00% -0.01 -0.03 Floating 10:00-18:30
Stocks SIEGN.PA Siemens 1 .01 lot 2 10.00% -0.35 -0.7 Floating 10:00-18:30