Indices

GIAO DỊCH CHỈ SỐ

CHỈ SỐ

Red Border

Chỉ số là tập hợp giá cả cổ phiếu của một sàn giao dịch. Ví dụ, FTSE100 theo dõi 100 cổ phiếu tập đoàn dẫn đầu tại Sàn Giao Dịch Chứng Khoán London. Giao dịch chỉ số cho phép khách hàng có một cái nhìn tổng thể về nền kinh tế với chỉ một vị thế.

Có đa dạng các Chỉ Số để lựa chọn giao dịch như NAS100, SPX500 và US30, vv

Những Sản Phẩm Giao Dịch Chỉ Số
Type Inst. Currency Pairs Description Contract Size (1 Lot) Min. Trade Size Digits Margin Percentage Swap Long Swap Short Spread Trading Session (Server time)
Indices AUS200 (S&P ASX) 100 .01 lot 2 0.50% -82 0 Floating 00:05 -23:55
Indices ESP35 IBEX HK 35 INDEX 100 .01 lot 2 0.50% -69 0 Floating 00:05 -23:55
Indices EUSTX50 EURO STOCK 50 INDEX 100 .01 lot 2 0.50% -24 0 Floating 00:05 -23:55
Indices FRA40 CAC 40 INDEX FRANCE 100 .01 lot 2 0.50% -35 0 Floating 00:05 -23:55
Indices UK100 UK TOP 100 100 .01 lot 2 0.50% -71 0 Floating 00:05 -23:55
Indices GER30 DAX GERMANY 100 .01 lot 2 0.50% -81.3 0 Floating 00:05 -23:55
Indices JPN225 NIKKEI 225 INDEX JAPAN 1000 .01 lot 2 0.50% -1 0 Floating 00:05 -23:55
Indices NAS100 NASDAQ 100 100 .01 lot 2 0.50% -51 0 Floating 00:05 -23:55
Indices SPX500 S&P 500 INDEX 100 .01 lot 2 0.50% -7.2 -22.3 Floating 00:05 -23:55
Indices US30 US TOP 30 100 .01 lot 2 0.50% -20.4 0 Floating 00:05 -23:55
Indices HKG50 HANG SANG INDEX HONG KONG 100 .01 lot 2 0.50% -28.34 3.27 Floating 00:05 -23:55
Futures COPPER Comex Copper Futures 1 .01 lot 4 0.50% 0 0 Floating 01:00-24:00
Futures DOLLAR Dollar Index Futures 1 = 100 underlying .01 lot 3 0.50% 0 -1.7 Floating 01:00-24:00