Forex Economic Calendar

LỊCH KINH TẾ

Xtreme Markets cung cấp lịch độc lập, được cập nhật tự động bao gồm các sự kiện kinh tế quan trọng dành cho các nhà giao dịch tích cực. Luôn cập nhật các sự kiện quan trọng với thông tin tức thời và đưa ra quyết định của bạn theo biến động của thị trường.

Sử dụng Lịch kinh tế của thị trường Xtreme và xem tất cả các sự kiện kinh tế lớn và nhỏ cho ngày hôm nay hoặc trong tuần này.