Security of Funds

AN NINH QUỸ

Cần phải nói rõ rằng sự an toàn của tiền là mối quan tâm lớn nhất của mỗi nhà giao dịch. Chúng tôi, tại Xtreme Markets, luôn nhận thức được tầm quan trọng của điều này. Đó là lý do tại sao chúng tôi coi việc bảo vệ tiền gửi là nguyên tắc đầu tiên của mình. Do đó, Khách hàng của chúng tôi có thể tin tưởng rằng tiền của họ được lưu giữ một cách an toàn, liêm chính và minh bạch.

Risk Management_

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là nhận biết, ước tính và quản lý các mối đe dọa tiềm ẩn liên quan đến hoạt động của nó. XtremeMarkets xác định điều này một cách nghiêm túc. Việc xây dựng các chính sách của tổ chức là phù hợp để giảm thiểu rủi ro liên quan do khủng hoảng tài chính và duy trì nhu cầu về vốn của công ty bất cứ lúc nào.

lock icon

An toàn tài chính hàng đầu

XtremeMarkets đã chứng tỏ mình là công ty hàng đầu thế giới về giao dịch trực tuyến, ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa và chỉ số. Ngay từ đầu, hệ tư tưởng của chúng tôi là luôn duy trì sự an toàn cho Quỹ khách hàng của mình. Theo thời gian, nó đã trở thành một phần nổi bật của công ty chúng tôi, cùng với các điều kiện giao dịch tốt nhất có thể và hỗ trợ khách hàng đặc biệt. Với sự tin tưởng của khách hàng và danh tiếng vững chắc, chúng tôi đảm bảo rằng tiền của khách hàng sẽ được chuyển đến tay an toàn nhất.

icon 1

Tài khoản với các ngân hàng lớn

Lưu ý đến tầm quan trọng của tiền của khách hàng, chúng tôi luôn ưu tiên sử dụng các ngân hàng nổi tiếng toàn cầu, vì được quốc tế tôn trọng, chúng tôi đảm bảo cung cấp thanh khoản thông qua các ngân hàng lớn.

tick icon

Tài khoản tách biệt

Tiền của Khách hàng của chúng tôi được duy trì tách biệt với quỹ hoạt động của công ty chúng tôi, vì vậy điều này không thể dẫn đến bất kỳ sự nhầm lẫn nào trong tương lai. Ý định của chúng tôi rất rõ ràng là quỹ của khách hàng sẽ không bao giờ bị lạm dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Vì vậy, chúng tôi đảm bảo không có chỗ cho bất kỳ sai sót nào.

icon

Bảo vệ số dư âm

Số dư âm xảy ra khi thị trường có nhiều biến động, điều này thường xảy ra. Khách hàng không chịu trách nhiệm về số dư âm và họ không cần phải trả lại số tiền âm. Do đó, công ty chịu trách nhiệm hoàn toàn và duy nhất bất cứ khi nào lệnh dừng và lệnh gọi ký quỹ không hoạt động chính xác.