Deposits

CÁC LỰA CHỌN GỬI TIỀN

 

Tùy chọn gửi tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn

 Giao dịch nhanh chóng 24/7 trong Giờ giao dịch tiêu chuẩn.

 

   Phí gửi tiền: Xtreme Markets không tính bất kỳ khoản phí gửi tiền nào.
BANK TRANSFERS

Options Min. Deposit Amount Max. Deposit Amount Deposit Time Deposit Fees Deposit
$100 Unlmited 2 to 7 Business Days No Fees for deposit over $100
Deposit
CREDIT/DEBIT CARDS

Options Min. Deposit Amount Max. Deposit Amount Deposit Time Deposit Fees Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit
ALTERNATIVE

Options Min. Deposit Amount Max. Deposit Amount Deposit Time Deposit Fees Deposit
$5 $10,000 Instant No Fees
Deposit
$5 $10,000 Instant No Fees
Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit
$5 Depends on your PayRedeem Tier Up to 10 minutes Fees by Payment Processor are not covered
Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit
$5 $10,000 Up to 10 minutes No Fees
Deposit