Powerful Trading Tools

CÔNG CỤ GIAO DỊCH

Đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội để giảm thiểu rủi ro của bạn! Cải thiện chiến lược giao dịch của bạn và đưa ra quyết định tốt hơn với các Công cụ giao dịch mạnh mẽ của Xtreme Markets như công cụ chuyển đổi tiền tệ, máy tính pip và nhiều cơ chế giao dịch khác có thể được sử dụng trong Thị trường Forex.

trading-tools banner

Ngày lễ ngoại hối

Danh sách chi tiết các ngày nghỉ lễ trên toàn thế giới có thể ảnh hưởng đến Giao dịch Forex. Kiểm tra danh sách chi tiết Lịch nghỉ lễ Forex!

trading-tools

Công cụ tính kích thước vị thế

Công cụ tính Quy mô Vị thế giúp bạn phân tích giá trị theo thời gian thực với giá thị trường hiện tại và cung cấp cho bạn kết quả chính xác.

trading-tools

Máy tính Pip

Sử dụng Công cụ tính Pip và Giao dịch CFD trên Forex để tính giá trị pip bạn muốn giao dịch ngoại hối.

trading-tools

Lịch kinh tế

Luôn cập nhật với tất cả các sự kiện kinh tế chuyển động thị trường trên toàn thế giới. Cách dễ dàng để theo dõi cập nhật kinh tế.