Open ECN Pro Account

TÀI KHOẢN ECN PRO

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

 

LOẠI TÀI KHOẢN ECN PRO
Tiền nạp tối thiểu $5,000
Phí chênh lệch thấp Raw Spread
Hoa hồng 5$
Mức Stop Out 30%
Margin Call 60%
Khớp lệnh Thị trường
Đòn Bẩy Tối Đa 1:200
Tài Khoản Miễn Phí Qua Đêm N/A
Kích thước lệnh tối thiểu 0.1
Kích thước lệnh tối đa Unlimited
Cố vấn Chuyên gia
Lướt sóng/Hedging
Khối lượng giao dịch tối đa 100
Khuyến mãi
Loại tiền nạp USD
Account Manager
Quản lý tài khoản 100