Open ECN Account with Best ECN Forex Broker

TÀI KHOẢN ECN

ĐĂNG KÝ VỚI NHÀ MÔI GIỚI NGOẠI HỐI ECN TỐT NHẤT

 

LOẠI TÀI KHOẢN ECN
Tiền nạp tối thiểu $250
Phí chênh lệch thấp Raw Spread
Hoa hồng 7$
Mức Stop Out 30%
Margin Call 60%
Khớp lệnh Thị trường
Đòn Bẩy Tối Đa 1:400
Tài Khoản Miễn Phí Qua Đêm Available Islamic
Kích thước lệnh tối thiểu 0.01
Kích thước lệnh tối đa 500
Cố vấn Chuyên gia
Lướt sóng/Hedging
Khối lượng giao dịch tối đa 50 Lot
Khuyến mãi
Loại tiền nạp USD
Quản lý tài khoản
Vị trí mở tối đa 100