cryptocurrencies

tiền điện tử

tiền điện tử

Red Border

Tiền điện tử là một dạng tiền kỹ thuật số còn được gọi là tiền điện tử. Chúng không tồn tại ở dạng vật chất, điều này khiến chúng trở nên độc nhất. Tất cả
các giao dịch được xác minh và ghi lại trong hệ thống phi tập trung bằng cách sử dụng công nghệ gọi là blockchain.

Mua và bán Bitcoin, Litcoin, Etherium và các loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất khác trên Nền tảng giao dịch hàng đầu.

Đặc điểm sản phẩm giao dịch tiền điện tử
Type Inst. Currency Pairs Description Contract Size (1 Lot) Min. Trade Size Digits Margin Percentage Swap Long Swap Short Spread Trading Session (Server time)
Crypto BTCEUR Bitcoin vs Euro 1 .01 lot 2 10% -446.43 -446.43 Floating 00:05 -23:55
Crypto BTCGBP Bitcoin vs British Pound 1 .01 lot 2 10% -390.1821 -390.1821 Floating 00:05 -23:55
Crypto BTCJPY BITCOIN/YEN 1 .01 lot 0 10% -570.75 -570.75 Floating 00:05 -23:55
Crypto BTCUSD Bitcoin vs United States Dollar 1 .01 lot 2 10% -521.2823 -521.2823 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt ETHBTC ETHEREUM VS BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -5.4236 -5.4236 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt ETHEUR ETHEREUM VS Euros 1 .01 lot 2 10% -34.552 -34.552 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt ETHGBP Ethereum VS British Pounds 1 .01 lot 2 10% -30.2 -30.2 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt ETHJPY ETHEREUM VS JAPANESE YEN 1 .01 lot 0 10% -44.1742 -44.1742 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt ETHUSD ETHEREUM VS US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -40.5 -40.5 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt LTCBTC LITECOIN AND BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -1.1151 -1.1151 Floating 00:05 -23:55
Crypto-Alt LTCUSD LITECOIN AND US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -8.2964 -8.2964 Floating 00:05 -23:55
Cryptos – Alt2 EOSBIT EOS VS BIT 1 .01 lot 5 10% -78176 -78176 Floating 00:05 -23:55
Cryptos – Alt2 EOSUSD EOS VS US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -85.1298 -85.1298 Floating 00:05 -23:55
Cryptos – Alt2 TRXUSD TRON VS US DOLLAR 1 .01 lot 5 10% -4.0999 -4.0999 Floating 00:05 -23:55
Cryptos – Alt2 XRPBIT RIPPLE VS BIT 1 .01 lot 5 10% -5747.02 -5747.02 Floating 00:05 -23:55
Cryptos – Alt2 XRPUSD RIPPLE V US DOLLAR 1 .01 lot 5 10% -42.6524 -42.6524 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap DASHBTC DASH V BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -2.8742 -2.8742 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap DASHUSD DASH V US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -21.3941 -21.3941 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap EDOBIT EIDOO V BIT 1 .01 lot 5 10% -9855 -9855 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap EDOUSD EIDOO V US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -10.6337 -10.6337 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap ETPBIT ETP V BIT 1 .01 lot 5 10% -8163.9705 -8163.9705 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap ETPUSD ETP V US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -6.062 -6.062 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap IOTABIT IOTA V BIT 1 .01 lot 5 10% -17280.9882 -17280.9882 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap IOTAUSD IOTA V US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -12.8653 -12.8653 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap NEOBTC NEO V BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -0.5082 -0.5082 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap NEOUSD NEO V US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -3.7835 -3.7835 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap OMGBIT OMISE GO V BIT 1 .01 lot 5 10% -99095.8857 -99095.8857 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap OMGUSD Omise GO V US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -73.6722 -73.6722 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap SANBIT Santiment V BIT 1 .01 lot 5 10% -11625.7743 -11625.7743 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap SANUSD Santiment V US DOLLAR 1 .01 lot 4 10% -8.5498 -8.5498 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap XMRBTC MONERO V BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -1.4595 -1.4595 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap XMRUSD MONERO V US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -10.8367 -10.8367 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap ZECBTC ZCASH V BITCOIN 1 .01 lot 5 10% -2.268 -2.268 Floating 00:05 -23:55
Cryptos-SmlCap ZECUSD ZCASH V US DOLLAR 1 .01 lot 2 10% -16.8665 -16.8665 Floating 00:05 -23:55