Open VIP Trading Account

TÀI KHOẢN VIP

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

 

LOẠI TÀI KHOẢN VIP
Tiền nạp tối thiểu $20,000
Phí chênh lệch thấp Raw Spread
Hoa hồng 1$
Mức Stop Out 30%
Margin Call 60%
Khớp lệnh Thị trường
Đòn Bẩy Tối Đa 1:200
Tài Khoản Miễn Phí Qua Đêm N/A
Kích thước lệnh tối thiểu 0.1
Kích thước lệnh tối đa Unlimited
Cố vấn Chuyên gia
Lướt sóng/Hedging
Khối lượng giao dịch tối đa Unlimited
Khuyến mãi
Loại tiền nạp USD
Quản lý tài khoản
Vị trí mở tối đa 100