Open Micro Account with Best Forex Broker

TÀI KHOẢN VI MÔ

CHI TIẾT TÀI KHOẢN

LOẠI TÀI KHOẢN MICRO
Tiền nạp tối thiểu $5
Phí chênh lệch thấp 1.2
Hoa hồng 0
Mức Stop Out 30%
Margin Call 50%
Khớp lệnh Market
Đòn Bẩy Tối Đa 1:1000
Tài Khoản Miễn Phí Qua Đêm Available Islamic
Kích thước lệnh tối thiểu 0.01
Kích thước lệnh tối đa 250
Cố vấn Chuyên gia
Lướt sóng/Hedging
Khối lượng giao dịch tối đa 5 Lot
Khuyến mãi
Loại tiền nạp USD
Account Manager
Quản lý tài khoản 100