Get 100% Credit Bonus

100% Bonus Kredit

Get 100% Credit Bonus

100% Bonus Kredit

Mula berdagang sekarang dan Terima sehingga $20,000 untuk setiap akaun

Mulakan kerjaya dagangan Forex anda dengan Xtreme Markets dan Dapatkan 100% BONUS Kredit. Deposit ke akaun anda dengan jumlah minimum, selepas berjaya membuat deposit, bonus kredit akan dikreditkan secara automatik ke dalam akaun dagangan.

Dengan Bonus Kredit 100% anda menikmati kelebihan peningkatan leveraj semasa berdagang!

TERMA AM

 • Dengan membuka akaun dagangan di bawah program Bonus Kredit 100% ini, Pelanggan mengakui bahawa dia telah membaca dan bersetuju untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini serta kepada Terma dan Syarat Dagangan Syarikat.
 • Tempoh promosi untuk Tawaran Bonus Kredit 100% ini akan bermula dari 11 November 2018, dan seterusnya. Tiada had masa untuk melengkapkan keperluan jumlah bonus.
 • Syarikat mempunyai hak untuk meminda, mengubah atau menamatkan Promosi Bonus ini mengikut budi bicara mutlaknya, dan pada bila-bila masa tanpa notis.
 • Syarikat berhak untuk menolak tawaran Bonus Kredit 100% mengikut budi bicara mutlaknya tanpa perlu memberikan justifikasi. Syarikat tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang penghentian atau sebarang akibat lain yang terhasil daripada pembatalan dan/atau penyingkiran Bonus.
 • Sebarang pertikaian atau situasi yang tidak dilindungi oleh Terma ini akan diselesaikan oleh Pengurusan Syarikat dengan cara yang adil.
 • Jika Syarikat mengesyaki bahawa Pelanggan telah menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan promosi, atau sebaliknya bertindak tanpa niat baik terhadap kami, maka Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk menafikan, menahan atau menarik diri daripada Pelanggan tersebut Bonus Kredit 100% atau promosi dan jika perlu untuk membatalkan sebarang terma dan syarat berkenaan dengan Pelanggan tersebut, sama ada buat sementara waktu atau selama-lamanya, atau menamatkan akses Pelanggan tersebut kepada perkhidmatan dan/atau menyekat Akaun Pelanggan tersebut.
 • Bonus Kredit 100% hanya terpakai pada deposit baharu atau pemindahan dalaman ke akaun dagangan sekurang-kurangnya 250 USD.
 • Bonus Kredit 100% hanya terpakai untuk Akaun Biasa.
 • Setelah pelanggan melengkapkan keperluan deposit, bonus akan ditambah secara automatik ke akaun dagangan yang berkaitan.
 • Penyertaan dalam Bonus Kredit 100% tidak dibenarkan untuk mereka yang berumur di bawah 18 tahun atau sebaliknya di bawah umur yang sah di negara tempat tinggal mereka (“anak bawah umur”)..
 • Sila ambil perhatian bahawa anda tidak boleh bertukar antara program bonus yang ditawarkan oleh syarikat. Jika anda tidak lagi mahu menggunakan akaun dagangan dengan bonus, sila hantar e-mel ke [email protected] untuk arkibkan akaun bonus.

TERMA OPERASI

 • Apabila Pelanggan membuat pengeluaran daripada akaun mereka, mereka akan tertakluk kepada penyingkiran berkadar jumlah bonus yang diberikan. Formula yang digunakan oleh sistem berkenaan Pembatalan Bonus berikutan permintaan pengeluaran ialah: JUMLAH PENGELUARAN X 1 (100%). Terma dan Syarat Bonus Kredit 100% Sebagai contoh:Jika Pelanggan mengeluarkan 100 USD daripada akaun mereka, 100 USD akan ditolak secara automatik daripada jumlah bonus 100% yang telah dituntut dan diberikan sebelum ini.
 • Melainkan semua keperluan program ini dipenuhi, anda boleh mengeluarkan tidak lebih daripada deposit asal anda ditambah keuntungan (atau tolak kerugian) pada bila-bila masa. Sebaik sahaja deposit asal dikeluarkan, bonus hilang.
 • Dana dalaman yang dipindahkan antara Akaun dagangan dalam Syarikat dianggap sebagai pengeluaran, oleh itu penyingkiran Bonus akan digunakan jika jumlah yang dipindahkan daripada akaun Bonus Kredit 100% adalah daripada baki asal yang telah diberikan bonus masing-masing. Bonus Kredit tidak boleh dipindahkan antara, atau daripada Akaun dagangan Klien yang Layak dalam Syarikat.
 • Terma dan Syarat ini dibuat dalam bahasa Inggeris. Sebarang terjemahan bahasa lain disediakan sebagai kemudahan sahaja.
Tertakluk kepada terma dan syarat